Giant Shaman (alias)

Affiliated with Ixillothen et al.

Description:
Bio:

Giant Shaman (alias)

Dragon Shadow pixelrebirth AndrewKlein